30.474

Wet gewasbeschermingsmiddelen en biocidentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Regels voor de toelating, het op de markt brengen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden)
ingediend 01-03-2006 10:03
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2005-07-04      
advies 2005-11-15 134    
nader rapport 2006-02-23   100  
indiening 2006-03-01   6  
Tweede Kamer
behandeling 2006-09-14     197
stemming 2006-09-20     6
subtotaal       203
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2006-11-14 55    
memorie van antwoord 2006-12-12   28  
eindverslag 2006-12-19 7    
behandeling 2007-02-13 56    
stemming 2007-02-13 0    
subtotaal   118 28 146
Staatsblad
publicatie wet 2007-04-10   56  
totalen
TK + EK       349
totaal       645

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK