30.380

Wet gebruik burgerservicenummer in de zorgtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Regels inzake het gebruik van het burgerservicenummer in de zorg (Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg)
ingediend 22-11-2005 13:49
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2005-06-10      
advies 2005-07-28 48    
nader rapport 2005-11-16   111  
indiening 2005-11-22   6  
Tweede Kamer
behandeling 2006-10-03     315
stemming 2006-10-10     7
subtotaal       322
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2007-10-05 360    
memorie van antwoord 2007-10-25   20  
nader voorlopig verslag 2007-11-14 20    
nadere memorie van antwoord 2007-11-19   5  
eindverslag 2007-11-20 1    
behandeling 2008-04-08 140    
stemming 2008-04-08 0    
subtotaal   521 25 546
Staatsblad
publicatie wet 2008-05-20   42  
totalen
TK + EK       868
totaal       1075

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 10 oktober 2006
    stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2006/2007, nr. 10, blz: 610-611
  • 3 oktober 2006
    voortzetting behandeling Handelingen TK 2006/2007, nr. 7, blz: 401-407
  • 20 september 2006
    behandeling Handelingen TK 2006/2007, nr. 2, blz: 13-27