30.596

Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren ten aanzien van ontslag en herplaatsing in geval van ongeschiktheid wegens ziektetype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met onder meer de toepasselijkheid van de Wet verbetering poortwachter, de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003 en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren
ingediend 14-06-2006 16:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2006-02-22      
advies 2006-03-02 8    
nader rapport 2006-06-06   96  
indiening 2006-06-14   8  
Tweede Kamer
stemming 2006-09-28     106
subtotaal       106
Eerste Kamer
eindverslag 2006-10-10 12    
stemming 2006-10-31 21    
subtotaal   33   33
Staatsblad
publicatie wet 2006-11-14   14  
totalen
TK + EK       139
totaal       265

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK