30.678

Invoering bestuurlijk handhavingsmechanisme in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslagtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de invoering van bestuursrechtelijke handhaving
ingediend 28-08-2006 09:13
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2006-07-03      
advies 2006-07-28 25    
nader rapport 2006-08-25   28  
indiening 2006-08-28   3  
Tweede Kamer
behandeling 2006-10-04     37
stemming 2006-10-10     6
subtotaal       43
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2006-11-03 24    
memorie van antwoord 2006-11-13   10  
eindverslag 2006-11-14 1    
stemming 2007-02-27 105    
subtotaal   130 10 140
Staatsblad
publicatie wet 2007-03-20   21  
totalen
TK + EK       183
totaal       260

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 10 oktober 2006
    stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2006/2007, nr. 10, blz: 613
  • 4 oktober 2006
    behandeling Handelingen TK 2006/2007, nr. 8, blz: 494-499