30.578

Verankering en bekostiging van gemeentelijke watertakentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Gemeentewet, de Wet op de waterhuishouding en de Wet milieubeheer in verband met de introductie van zorgplichten van gemeenten voor het afvloeiend hemelwater en het grondwater, alsmede verduidelijking van de zorgplicht voor het afvalwater, en aanpassing van het bijbehorende bekostigingsinstrument (verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken)
ingediend 17-10-2006 14:07
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2005-05-23      
advies 2005-08-12 81    
nader rapport 2006-05-12   273  
indiening 2006-10-17   158  
Tweede Kamer
behandeling 2007-02-14     120
stemming 2007-02-15     1
subtotaal       121
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2007-03-27 40    
memorie van antwoord 2007-06-04   69  
eindverslag 2007-06-19 15    
stemming 2007-06-26 7    
subtotaal   62 69 131
Staatsblad
publicatie wet 2007-08-16   51  
totalen
TK + EK       252
totaal       815

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 15 februari 2007
    stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2006/2007, nr. 44, blz: 2620
  • 14 februari 2007
    behandeling Handelingen TK 2006/2007, nr. 43, blz: 2513-2530