30.425

Openbaarmaking nevenfuncties en inkomsten uit nevenfunctiestype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Provinciewet en de Gemeentewet in verband met de openbaarmaking van nevenfuncties en inkomsten uit nevenfuncties
ingediend 03-01-2006 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2005-07-14      
advies 2005-08-29 46    
nader rapport 2005-12-22   115  
indiening 2006-01-03   12  
Tweede Kamer
behandeling 2009-10-13     1379
stemming 2009-10-15     2
subtotaal       1381
Eerste Kamer
verslag 2010-01-21 98    
nota naar aanleiding van het verslag 2010-02-04   14  
behandeling 2010-03-02 26    
stemming 2010-03-02 0    
subtotaal   124 14 138
Staatsblad
publicatie wet 2010-03-09   7  
totalen
TK + EK       1519
totaal       1699

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 15 oktober 2009
    stemming (aangenomen, voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, minus het lid Remkes, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk) Handelingen TK 2009/2010, nr. 15, blz: 1125
  • 13 oktober 2009
    behandeling Handelingen TK 2009/2010, nr. 13, blz: 977-999