30.544

Wet basisregistraties kadaster en topografietype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Kadasterwet, de Organisatiewet Kadaster en enige andere wetten in verband met de aanwijzing van de kadastrale registratie, de kadastrale kaart en het geografisch bestand als basisregistraties en enkele andere wijzigingen (Wet basisregistraties kadaster en topografie)
ingediend 02-05-2006 12:19
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2005-10-14      
advies 2005-12-23 70    
nader rapport 2006-04-26   124  
indiening 2006-05-02   6  
Tweede Kamer
stemming 2007-02-08     282
subtotaal       282
Eerste Kamer
eindverslag 2007-02-20 12    
stemming 2007-02-27 7    
subtotaal   19   19
Staatsblad
publicatie wet 2007-03-22   23  
totalen
TK + EK       301
totaal       524

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK