30.652

Wijziging Leerplichtwet 1969 met betrekking tot criteria voor scholentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Leerplichtwet 1969 met betrekking tot criteria voor scholen als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, subonderdeel 3, van die wet
ingediend 18-07-2006 10:20
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2005-11-16      
advies 2006-03-02 106    
nader rapport 2006-07-11   131  
indiening 2006-07-18   7  
Tweede Kamer
behandeling 2007-03-27     252
stemming 2007-04-03     7
subtotaal       259
Eerste Kamer
verslag 2007-05-10 37    
nota naar aanleiding van het verslag 2007-05-14   4  
behandeling 2007-07-10 57    
stemming 2007-07-10 0    
subtotaal   94 4 98
Staatsblad
publicatie wet 2007-08-30   51  
totalen
TK + EK       357
totaal       652

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 3 april 2007
    stemming (aangenomen, voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, CDA en PVV) Handelingen TK 2006/2007, nr. 56, blz: 3162-3163
  • 27 maart 2007
    behandeling Handelingen TK 2006/2007, nr. 53, blz 3060-3083