30.815

Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeertype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Advocatenwet en andere wetten in verband met het afschaffen van het procuraat in burgerlijke zaken en de invoering van elektronisch berichtenverkeer (Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer)
ingediend 01-02-2007 15:42
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2006-04-25      
advies 2006-06-19 55    
nader rapport 2006-09-19   92  
indiening 2007-02-01   135  
Tweede Kamer
stemming 2007-02-08     7
subtotaal       7
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2007-03-27 47    
memorie van antwoord 2007-06-28   93  
nader voorlopig verslag 2007-09-19 83    
nadere memorie van antwoord 2008-03-03   166  
eindverslag 2008-03-11 8    
stemming 2008-03-18 7    
subtotaal   145 259 404
Staatsblad
publicatie wet 2008-04-08   21  
totalen
TK + EK       411
totaal       714

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK