30.848

Wijziging Wet geluidhinder en enkele andere wetten



type wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijzigingen van wetgevingstechnische of anderszins ondergeschikte aard aan te brengen in de Wet geluidhinder en enkele andere wetten
ingediend 23-10-2006 13:15
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2006-01-03      
advies 2006-02-20 48    
nader rapport 2006-10-17   239  
indiening 2006-10-23   6  
Tweede Kamer
stemming 2007-06-28     248
subtotaal       248
Eerste Kamer
eindverslag 2007-07-10 12    
stemming 2007-09-11 63    
subtotaal   75   75
Staatsblad
publicatie wet 2007-10-02   21  
totalen
TK + EK       323
totaal       637

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK