30.908

Goedkeuring Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan en de Europese Gemeenschap en haar lidstatentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Goedkeuring van de op 25 juni 2005 te Luxemburg totstandgekomen Overeenkomst tot wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 (Trb. 2005, 295), het op 10 april 2006 te Luxemburg totstandgekomen Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, houdende wijziging van het Intern Akkoord van 18 september 2000 inzake maatregelen en procedures voor de uitvoering van de ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst (Trb. 2006, 106), alsmede het op 17 juli 2006 te Brussel totstandgekomen Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de financiering van de steun van de Gemeenschap binnen het meerjarig financieel kader voor 2008-2013 voor de ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst en de toewijzing van financiële bijstand ten behoeve van de Landen en Gebieden Overzee waarop de bepalingen van deel vier van het EG-Verdrag van toepassing zijn (Trb. 2006, 207)
ingediend 12-12-2006 09:18
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2006-12-12      
Tweede Kamer
behandeling 2007-07-04     204
stemming 2007-07-05     1
subtotaal       205
Eerste Kamer
verslag 2007-09-28 85    
nota naar aanleiding van het verslag 2007-10-08   10  
stemming 2007-10-16 8    
subtotaal   93 10 103
Staatsblad
publicatie wet 2007-11-06   21  
totalen
TK + EK       308
totaal       329

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 5 juli 2007
    stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2006/2007, nr. 90, blz: 5153
  • 4 juli 2007
    behandeling Handelingen TK 2006/2007, nr. 89, blz: 4982-4994