30.674

Wijziging militaire ambtenarenwet in verband met de invoering van een flexibel personeelssysteem voor de krijgsmachttype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Militaire ambtenarenwet 1931 en intrekking van de Wet voor het reservepersoneel der Krijgsmacht in verband met onder andere de invoering van een flexibel personeelssysteem voor de krijgsmacht
ingediend 25-08-2006 09:47
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2006-06-01      
advies 2006-07-24 53    
nader rapport 2006-08-18   25  
indiening 2006-08-25   7  
Tweede Kamer
behandeling 2007-06-14     293
stemming 2007-06-19     5
subtotaal       298
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2007-10-02 105    
memorie van antwoord 2007-10-18   16  
eindverslag 2007-10-30 12    
stemming 2007-11-06 7    
subtotaal   124 16 140
Staatsblad
publicatie wet 2007-12-11   35  
totalen
TK + EK       438
totaal       558

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 19 juni 2007
    stemming (aangenomen, voor: PvdA, GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en de PVV) Handelingen TK 2006/2007, nr. 82, blz: 4465-4466
  • 14 juni 2007
    voortzetting behandeling Handelingen TK 2006/2007, nr. 81, blz: 4335-4345
  • 14 juni 2007
    behandeling Handelingen TK 2006/2007, nr. 81, blz: 4303-4311