30.881

Goedkeuring Verdrag van Prüm inzake intensivering van grensoverschrijdende samenwerking, inzake bestrijding terrorisme, grensoverschrijdende criminaliteit en illegale migratietype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Goedkeuring van het op 27 mei 2005 te Prüm totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk Spanje, de Republiek Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oostenrijk inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van het terrorisme, de grensoverschrijdende criminaliteit en de illegale migratie (Trb. 2005, 197)
ingediend 21-11-2006 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2006-08-08      
advies 2006-10-05 58    
nader rapport 2006-11-10   36  
indiening 2006-11-21   11  
Tweede Kamer
behandeling 2007-06-06     197
stemming 2007-06-12     6
subtotaal       203
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2007-10-02 112    
memorie van antwoord 2007-11-19   48  
eindverslag 2007-11-27 8    
behandeling 2008-01-15 49    
stemming 2008-01-15 0    
subtotaal   169 48 217
Staatsblad
publicatie wet 2008-01-29   14  
totalen
TK + EK       420
totaal       539

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 12 juni 2007
    stemming (aangenomen, voor: SP, PvdA, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en PVV) Handelingen TK 2006/2007, nr. 79, blz: 4215-4216
  • 6 juni 2007
    behandeling Handelingen TK 2006/2007, nr. 77, blz: 4075-4085