31.004

Uitvoeringswet EG-verordening liquidemiddelencontroletype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Uitvoering van verordening (EG) nr. 1889/2005 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 26 oktober 2005 betreffende de controle van liquide middelen die de Gemeenschap binnenkomen of verlaten (PbEU L 309) (Uitvoeringswet EG-verordening liquidemiddelencontrole)
ingediend 10-04-2007 11:42
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2007-02-08      
advies 2007-03-02 22    
nader rapport 2007-03-30   28  
indiening 2007-04-10   11  
Tweede Kamer
stemming 2007-05-31     51
subtotaal       51
Eerste Kamer
eindverslag 2007-06-12 12    
stemming 2007-06-19 7    
subtotaal   19   19
Staatsblad
publicatie wet 2007-06-28   9  
totalen
TK + EK       70
totaal       140

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK