30.976

Wijziging Vreemdelingenwet 2000 inzake minimumnormen voor procedures voor toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatustype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van richtlijn nr. 2005/85/EG van de Raad van 1 december 2005 betreffende minimumnormen voor de procedures in lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus (PbEU L 326)
ingediend 23-02-2007 07:50
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2007-02-23      
Tweede Kamer
stemming 2007-06-28     125
subtotaal       125
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2007-10-12 106    
memorie van antwoord 2007-11-05   24  
eindverslag 2007-11-06 1    
behandeling 2007-11-13 7    
stemming 2007-11-13 0    
subtotaal   114 24 138
Staatsblad
publicatie wet 2007-11-27   14  
totalen
TK + EK       263
totaal       277

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK