30.968

Wet basisregistraties adressen en gebouwentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Regels omtrent de basisregistraties adressen en gebouwen (Wet basisregistraties adressen en gebouwen)
ingediend 22-02-2007 08:56
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2006-09-25      
advies 2006-11-21 57    
nader rapport 2007-02-16   87  
indiening 2007-02-22   6  
Tweede Kamer
stemming 2007-10-04     224
subtotaal       224
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2007-11-09 36    
memorie van antwoord 2007-12-11   32  
nader voorlopig verslag 2007-12-18 7    
nadere memorie van antwoord 2008-01-15   28  
eindverslag 2008-01-15 0    
stemming 2008-01-22 7    
subtotaal   50 60 110
Staatsblad
publicatie wet 2008-02-14   23  
totalen
TK + EK       334
totaal       507

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK