30.970

Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet werk en bijstand, de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met eenmalige gegevensuitvraag aan burgers (Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen)
ingediend 17-02-2007 10:26
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2006-11-27      
advies 2007-01-04 38    
nader rapport 2007-02-08   35  
indiening 2007-02-17   9  
Tweede Kamer
behandeling 2007-09-13     208
stemming 2007-09-20     7
subtotaal       215
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2007-11-13 54    
memorie van antwoord 2007-11-27   14  
eindverslag 2007-12-04 7    
behandeling 2007-12-11 7    
stemming 2007-12-11 0    
subtotaal   68 14 82
Staatsblad
publicatie wet 2007-12-21   10  
totalen
TK + EK       297
totaal       389

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 20 september 2007
    stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2007/2008, nr. 3, blz: 176
  • 13 september 2007
    voortzetting behandeling Handelingen TK 2006/2007, nr. 96, blz: 5440-5444
  • 6 september 2007
    behandeling Handelingen TK 2006/2007, nr. 93, blz: 5227-5243