30.972

Vervallen termijnstelling subsidie aan Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen in verband met het vervallen van de termijnstelling voor het ter beschikking stellen van middelen aan het Bureau ten behoeve van de vervulling van zijn taken
ingediend 17-02-2007 12:19
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2007-02-17      
Tweede Kamer
stemming 2007-07-05     138
subtotaal       138
Eerste Kamer
eindverslag 2007-09-11 68    
stemming 2007-09-25 14    
subtotaal   82   82
Staatsblad
publicatie wet 2007-10-05   10  
totalen
TK + EK       220
totaal       230

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK