31.117

Wet veiligheidsregio'stype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Bepalingen over de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening (Wet veiligheidsregio's)
ingediend 21-07-2007 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2006-11-22      
advies 2007-03-09 107    
nader rapport 2007-07-13   126  
indiening 2007-07-21   8  
Tweede Kamer
behandeling 2009-04-22     641
stemming 2009-04-23     1
subtotaal       642
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2009-10-13 173    
memorie van antwoord 2009-12-04   52  
eindverslag 2009-12-08 4    
behandeling 2010-02-02 56    
stemming 2010-02-09 7    
subtotaal   240 52 292
Staatsblad
publicatie wet 2011-08-12   549  
totalen
TK + EK       934
totaal       1724

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

 • 23 april 2009
  stemming (aangenomen, voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk) Handelingen TK 2008/2009, nr. 81, blz: 6381-6383
 • 22 april 2009
  voortzetting behandeling Handelingen TK 2008/2009, nr. 80, blz: 6224-6236
 • 22 april 2009
  voortzetting behandeling Handelingen TK 2008/2009, nr. 80, blz: 6200-6221
 • 21 april 2009
  behandeling Handelingen TK 2008/2009, nr. 79, blz: 6175-6194