30.998

Opheffing Fonds Luchtverontreinigingtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Intrekking van de artikelen 15.24 tot en met 15.28 van de Wet milieubeheer met het oog op de opheffing van het Fonds Luchtverontreiniging en het treffen van enkele daarmee verbandhoudende voorzieningen (opheffing Fonds Luchtverontreiniging)
ingediend 30-03-2007 11:43
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2007-03-30      
Tweede Kamer
stemming 2007-09-27     181
subtotaal       181
Eerste Kamer
eindverslag 2007-10-09 12    
stemming 2007-10-16 7    
subtotaal   19   19
Staatsblad
publicatie wet 2007-11-06   21  
totalen
TK + EK       200
totaal       221

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK