30.929

Implementatie richtlijn over grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2005/56/EG van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen (PbEU L 310)
ingediend 25-09-2007 10:37
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2006-09-18      
advies 2006-11-21 64    
nader rapport 2007-01-08   48  
indiening 2007-09-25   260  
Tweede Kamer
behandeling 2007-09-25     0
stemming 2007-10-02     7
subtotaal       7
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2007-11-27 56    
memorie van antwoord 2008-02-15   80  
nader voorlopig verslag 2008-04-01 46    
nadere memorie van antwoord 2008-06-10   70  
eindverslag 2008-06-17 7    
stemming 2008-06-24 7    
subtotaal   116 150 266
Staatsblad
publicatie wet 2008-07-10   16  
totalen
TK + EK       273
totaal       661

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 2 oktober 2007
    stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2007/2008, nr. 7, blz: 411
  • 25 september 2007
    behandeling Handelingen TK 2007/2008, nr. 4, blz: 227-235