30.925

Implementatie van de richtlijn betreffende minimumnormen voor de erkenning en status van onderdanen derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoefttype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende minimumnormen voor de erkenning en de status van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming (PbEU L 304)
ingediend 03-01-2007 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2006-07-14      
advies 2006-12-10 149    
nader rapport 2006-12-20   10  
indiening 2007-01-03   14  
Tweede Kamer
behandeling 2007-11-07     308
stemming 2007-11-13     6
subtotaal       314
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2007-12-18 35    
memorie van antwoord 2008-01-23   36  
nader voorlopig verslag 2008-02-26 34    
nadere memorie van antwoord 2008-03-04   7  
eindverslag 2008-03-11 7    
behandeling 2008-04-01 21    
stemming 2008-04-01 0    
subtotaal   97 43 140
Staatsblad
publicatie wet 2008-04-17   16  
totalen
TK + EK       454
totaal       643

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 13 november 2007
    stemming (aangenomen, voor: PvdA, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk) Handelingen TK 2007/2008, nr. 22, blz: 1595
  • 7 november 2007
    behandeling Handelingen TK 2007/2008, nr. 20, blz: 1406-1414