31.050

Wijziging Wet financiering sociale verzekeringen



type wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden voor de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Inkomensverzekering voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten in het kader van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, het afschaffen van de premiedifferentiatie voor de Arbeidsongeschiktheidskas en enige andere wijzigingen
ingediend 21-05-2007 09:46
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2007-04-19      
advies 2007-04-27 8    
nader rapport 2007-05-10   13  
indiening 2007-05-21   11  
Tweede Kamer
stemming 2007-10-11     143
subtotaal       143
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2007-11-20 40    
memorie van antwoord 2007-12-03   13  
eindverslag 2007-12-04 1    
behandeling 2007-12-10 6    
stemming 2007-12-10 0    
subtotaal   47 13 60
Staatsblad
publicatie wet 2007-12-21   11  
totalen
TK + EK       203
totaal       246

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK