31.090

Nieuwe regels omtrent deelneming in de opsporing en winning van koolwaterstoffen door een daartoe aangewezen vennootschap en omtrent andere taken en activiteiten van die vennootschaptype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Mijnbouwwet in verband met nieuwe regels omtrent deelneming in de opsporing en winning van koolwaterstoffen door een daartoe aangewezen vennootschap en omtrent andere taken en activiteiten van die vennootschap
ingediend 27-06-2007 12:19
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2007-02-26      
advies 2007-04-12 45    
nader rapport 2007-06-21   70  
indiening 2007-06-27   6  
Tweede Kamer
behandeling 2007-11-13     139
stemming 2007-11-20     7
subtotaal       146
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2008-01-22 63    
memorie van antwoord 2008-03-27   65  
nader voorlopig verslag 2008-04-22 26    
nadere memorie van antwoord 2008-06-02   41  
eindverslag 2008-06-03 1    
stemming 2008-06-10 7    
subtotaal   97 106 203
Staatsblad
publicatie wet 2008-07-03   23  
totalen
TK + EK       349
totaal       493

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 20 november 2007
    stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2007/2008, nr. 25, blz: 1891
  • 13 november 2007
    behandeling Handelingen TK 2007/2008, nr. 22, blz: 1621-1624