31.013

Vervallen Grondwetsbepaling inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en provinciale statentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale staten
ingediend 20-04-2007 11:41
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2006-12-22      
advies 2007-02-05 45    
nader rapport 2007-03-28   51  
indiening 2007-04-20   23  
Tweede Kamer
behandeling 2007-12-04     228
stemming 2007-12-11     7
subtotaal       235
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2008-02-12 63    
memorie van antwoord 2008-04-24   72  
nader voorlopig verslag 2008-05-26 32    
nadere memorie van antwoord 2008-06-02   7  
eindverslag 2008-06-03 1    
behandeling 2008-06-17 14    
stemming 2008-06-24 7    
subtotaal   117 79 196
Staatsblad
publicatie wet 2008-07-15   21  
totalen
TK + EK       431
totaal       571

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 11 december 2007
    stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2007/2008, nr. 34, blz: 2619
  • 4 december 2007
    behandeling Handelingen TK 2007/2008, nr. 31, blz: 2462-2472