31.134

Wijziging Wet kinderopvang in verband met het opnemen van een klachtenregeling voor oudercommissies en de overgang van het beleidsterrein kinderopvang naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschaptype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet kinderopvang en enige andere wetten in verband met het herstel van enkele onvolkomenheden in de Wet kinderopvang en het opnemen van een klachtenregeling voor oudercommissies in die wet alsmede in verband met de overgang van het beleidsterrein kinderopvang naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
ingediend 05-09-2007 09:44
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2007-07-11      
advies 2007-08-01 21    
nader rapport 2007-08-30   29  
indiening 2007-09-05   6  
Tweede Kamer
behandeling 2007-12-13     99
stemming 2007-12-18     5
subtotaal       104
Eerste Kamer
eindverslag 2008-01-22 35    
stemming 2008-01-29 7    
subtotaal   42   42
Staatsblad
publicatie wet 2008-02-26   28  
totalen
TK + EK       146
totaal       230

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 18 december 2007
    stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2007/2008, nr. 37, blz: 2935-2936
  • 13 december 2007
    behandeling Handelingen TK 2007/2008, nr. 36, blz: 2822-2826