31.087

Vergemakkelijken verhaal kosten re-integratiemaatregelentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van enige wetten teneinde het verhaal van kosten van re-integratiemaatregelen te vergemakkelijken
ingediend 26-06-2007 10:13
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2007-03-20      
advies 2007-03-30 10    
nader rapport 2007-06-20   82  
indiening 2007-06-26   6  
Tweede Kamer
stemming 2007-11-29     156
subtotaal       156
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2008-01-22 54    
memorie van antwoord 2008-02-22   31  
nader voorlopig verslag 2008-03-18 25    
nadere memorie van antwoord 2008-04-29   42  
eindverslag 2008-05-06 7    
stemming 2008-05-20 14    
subtotaal   100 73 173
Staatsblad
publicatie wet 2008-06-12   23  
totalen
TK + EK       329
totaal       450

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK