31.068

Uitvoeringswet EG-verordening PRTR en PRTR-protocoltype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele andere wetten ter uitvoering van verordening (EG) nr. 166/2006 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 18 januari 2006 betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen en tot wijziging van de Richtlijnen 91/689/EEG en 96/61/EG van de Raad (PbEU L 33) en van het op 21 mei 2003 te Kiev tot stand gekomen Protocol betreffende registers inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen, met Bijlagen (Trb. 2003, 153, en Trb. 2007, 95) (Uitvoeringswet EG-verordening PRTR en PRTR-protocol)
ingediend 13-06-2007 13:47
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2007-04-16      
advies 2007-05-04 18    
nader rapport 2007-06-06   33  
indiening 2007-06-13   7  
Tweede Kamer
stemming 2007-12-06     176
subtotaal       176
Eerste Kamer
eindverslag 2007-12-17 11    
stemming 2007-12-18 1    
subtotaal   12   12
Staatsblad
publicatie wet 2008-02-05   49  
totalen
TK + EK       188
totaal       295

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK