30.864

Goedkeuring Verdrag met de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest inzake de samenwerking op het gebied van het beleid en het beheer in het Schelde-estuariumtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Goedkeuring van het op 21 december 2005 te Middelburg tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, enerzijds en de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest, anderzijds inzake de samenwerking op het gebied van het beleid en het beheer in het Schelde-estuarium (Trb, 2005, 316)
ingediend 04-11-2006 15:45
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2006-07-07      
advies 2006-08-29 53    
nader rapport 2006-10-31   63  
indiening 2006-11-04   4  
Tweede Kamer
stemming 2007-12-18     409
subtotaal       409
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2008-02-12 56    
memorie van antwoord 2008-04-15   63  
eindverslag 2008-04-22 7    
behandeling 2008-07-08 77    
stemming 2008-07-08 0    
subtotaal   140 63 203
Staatsblad
publicatie wet 2008-07-29   21  
totalen
TK + EK       612
totaal       753

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK