31.131

Wijziging Wet op het financieel toezicht in verband met toezicht op herverzekeraarstype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de uitvoering van Richtlijn nr. 2005/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 november 2005 betreffende herverzekering en houdende wijziging van Richtlijnen 73/239/EEG en 92/49/EEG van de Raad en van Richtlijnen 98/78/EG en 2002/83/EG (PbEU L 323)
ingediend 03-09-2007 14:51
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2007-07-17      
advies 2007-07-31 14    
nader rapport 2007-08-28   28  
indiening 2007-09-03   6  
Tweede Kamer
stemming 2008-03-27     206
subtotaal       206
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2008-05-06 40    
memorie van antwoord 2008-06-20   45  
eindverslag 2008-06-24 4    
stemming 2008-07-01 7    
subtotaal   51 45 96
Staatsblad
publicatie wet 2008-08-26   56  
totalen
TK + EK       302
totaal       406

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK