31.138

Wijziging Wet werk en bijstand inzake uitbreiding van de doelgroep van de langdurigheidstoeslag met gedeeltelijk arbeidsgeschiktentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met het openstellen van de mogelijkheid van het verlenen van bijzondere bijstand aan bepaalde groepen personen die gedwongen zijn opgenomen of worden verpleegd en met uitbreiding van de doelgroep van de langdurigheidstoeslag met gedeeltelijk arbeidsgeschikten
ingediend 07-09-2007 09:59
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2007-07-18      
advies 2007-08-09 22    
nader rapport 2007-09-03   25  
indiening 2007-09-07   4  
Tweede Kamer
behandeling 2008-01-17     132
stemming 2008-01-22     5
subtotaal       137
Eerste Kamer
eindverslag 2008-02-26 35    
stemming 2008-03-04 7    
subtotaal   42   42
Staatsblad
publicatie wet 2008-03-27   23  
totalen
TK + EK       179
totaal       253

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 22 januari 2008
    stemming (aangenomen, voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, D66 en het lid Verdonk Handelingen TK 2007/2008, nr. 43, blz: 3288-3289
  • 17 januari 2008
    behandeling Handelingen TK 2007/2008, nr. 42, blz: 3227-3234