30.693

Harmonisatie uitkeringsrechten Tweede Kamerleden en openbaarmaking nevenfuncties en inkomsten uit nevenfuncties voor leden van de Staten-Generaal en Europarlementariërstype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Harmonisatie van uitkeringsrechten van leden van de Tweede Kamer, wijzigingen in verband met de openbaarmaking van nevenfuncties en inkomsten uit nevenfuncties van leden van de Eerste en Tweede Kamer en leden van het Europees Parlement en enkele technische wijzigingen
ingediend 11-09-2006 11:34
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2006-07-20      
advies 2006-08-03 14    
nader rapport 2006-09-04   32  
indiening 2006-09-11   7  
Tweede Kamer
behandeling 2009-10-13     1128
stemming 2009-10-15     2
subtotaal       1130
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2010-01-21 98    
memorie van antwoord 2010-02-04   14  
eindverslag 2010-02-09 5    
behandeling 2010-03-02 21    
stemming 2010-03-09 7    
subtotaal   131 14 145
Staatsblad
publicatie wet 2010-03-23   14  
totalen
TK + EK       1275
totaal       1342

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 15 oktober 2009
    stemming (aangenomen, voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, minus het lid Remkes, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk) Handelingen TK 2009/2010, nr. 15, blz: 1125
  • 13 oktober 2009
    behandeling Handelingen TK 2009/2010, nr. 13, blz: 977-999