31.037

Invoering leerlinggebonden financiering voor deelnemers beroepsonderwijstype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met invoering van de leerlinggebonden financiering voor deelnemers in het beroepsonderwijs
ingediend 14-05-2007 08:50
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2006-09-25      
advies 2006-11-24 60    
nader rapport 2007-05-09   166  
indiening 2007-05-14   5  
Tweede Kamer
behandeling 2008-02-13     275
stemming 2008-02-26     13
subtotaal       288
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2008-04-08 42    
memorie van antwoord 2008-04-24   16  
eindverslag 2008-05-06 12    
stemming 2008-05-20 14    
subtotaal   68 16 84
Staatsblad
publicatie wet 2008-06-12   23  
totalen
TK + EK       372
totaal       626

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 26 februari 2008
    stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2007/2008, nr. 55, blz: 3971
  • 13 februari 2008
    behandeling Handelingen TK 2007/2008, nr. 53, blz: 3851-3860