31.208

Schengengrenscodetype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 met het oog op de uitvoering van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)(PbEU L 105)
ingediend 20-09-2007 09:46
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2007-09-20      
Tweede Kamer
stemming 2008-02-07     140
subtotaal       140
Eerste Kamer
eindverslag 2008-02-26 19    
stemming 2008-03-11 14    
subtotaal   33   33
Staatsblad
publicatie wet 2008-03-25   14  
totalen
TK + EK       173
totaal       187

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK