31.232

Implementatie EU-verordeningen inzake luchtvaartmaatschappijen en inzake de rechten van gehandicapte en beperkt mobiele luchtreizigerstype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet luchtvaart en de Luchtvaartwet ter implementatie van verordening (EG) nr. 2111/2005 inzake de vaststelling van een communautaire lijst van luchtvaartmaatschappijen met een exploitatieverbod en informatie aan luchtreizigers over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij (PbEU L344) en verordening (EG) nr. 1107/2006 inzake de rechten van gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit die per luchtvervoer reizen (PbEU L204)
ingediend 08-10-2007 13:38
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2007-07-12      
advies 2007-08-09 28    
nader rapport 2007-10-02   54  
indiening 2007-10-08   6  
Tweede Kamer
behandeling 2008-03-25     169
stemming 2008-04-08     14
subtotaal       183
Eerste Kamer
eindverslag 2008-05-06 28    
stemming 2008-05-20 14    
subtotaal   42   42
Staatsblad
publicatie wet 2008-06-10   21  
totalen
TK + EK       225
totaal       334

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 8 april 2008
    stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2007/2008, nr. 73, blz: 5107
  • 25 maart 2008
    behandeling Handelingen TK 2007/2008, nr. 67, blz: 4722-4738