31.009

Initiatiefvoorstel-Waalkens Verbod seks met dierentype wetsvoorstel initiatiefvoorstel
(volledige) titel Voorstel van wet van het lid Waalkens houdende strafbaarstelling van het plegen van ontuchtige handelingen met dieren en pornografie met dieren (verbod seks met dieren)
ingediend 18-04-2007 14:19
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad
indiener bij initiatiefvoorstel Waalkens

Statistieken

indiening 2007-04-18      
Tweede Kamer
behandeling 2008-06-25     434
stemming 2008-07-01     6
subtotaal       440
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2008-10-21 112    
memorie van antwoord 2009-04-09   170  
nader voorlopig verslag 2009-05-19 40    
nadere memorie van antwoord 2009-09-10   114  
eindverslag 2009-09-22 12    
behandeling 2010-01-19 119    
stemming 2010-02-02 14    
subtotaal   297 284 581
Staatsblad
publicatie wet 2010-03-16   42  
totalen
TK + EK       1021
totaal       1063

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 1 juli 2008
    stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2007/2008, nr. 103, blz: 7347-7348
  • 25 juni 2008
    voortzetting behandeling Handelingen TK 2007/2008, nr. 101, blz: 7218-7239
  • 13 maart 2008
    behandeling Handelingen TK 2007/2008, nr. 63, blz: 4505-4517