31.145

Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevenstype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten in verband met de implementatie van Richtlijn 2006/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare elektronische communicatiediensten en tot wijziging van Richtlijn 2002/58/EG (Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens)
ingediend 14-09-2007 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2007-04-24      
advies 2007-06-22 59    
nader rapport 2007-09-10   80  
indiening 2007-09-14   4  
Tweede Kamer
behandeling 2008-05-14     243
stemming 2008-05-22     8
subtotaal       251
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2008-07-08 47    
memorie van antwoord 2008-10-02   86  
nader voorlopig verslag 2009-02-10 131    
nadere memorie van antwoord 2009-04-09   58  
eindverslag 2009-04-21 12    
behandeling 2009-07-07 77    
stemming 2009-07-07 0    
subtotaal   267 144 411
Staatsblad
publicatie wet 2009-07-30   23  
totalen
TK + EK       662
totaal       828

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK