30.853

Deregulering en administratieve lastenverlichting in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (DAL)type wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake deregulering en administratieve lastenverlichting (DAL)
ingediend 26-10-2006 10:55
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2006-07-18      
advies 2006-08-10 23    
nader rapport 2006-10-23   74  
indiening 2006-10-26   3  
Tweede Kamer
behandeling 2008-04-10     532
stemming 2008-04-15     5
subtotaal       537
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2008-05-26 41    
memorie van antwoord 2008-06-10   15  
eindverslag 2008-06-17 7    
stemming 2008-06-24 7    
subtotaal   55 15 70
Staatsblad
publicatie wet 2008-07-15   21  
totalen
TK + EK       607
totaal       728

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

 • 15 april 2008
  stemming (aangenomen, voor: PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk) Handelingen TK 2007/2008, nr. 76, blz: 5313
 • 10 april 2008
  voortzetting behandeling Handelingen TK 2007/2008, nr. 75, blz: 5251-5254
 • 3 april 2008
  voortzetting behandeling Handelingen TK 2007/2008, nr. 72, blz: 5021-5029
 • 3 april 2008
  behandeling Handelingen TK 2007/2008, nr. 72, blz: 5013-5019