31.266

Medezeggenschap educatie en beroepsonderwijstype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de ondernemingsraden in verband met de medezeggenschap van personeel en deelnemers in de educatie en het beroepsonderwijs (medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs)
ingediend 04-03-2008 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2006-11-20      
advies 2007-03-07 107    
nader rapport 2007-11-06   244  
indiening 2008-03-04   119  
Tweede Kamer
behandeling 2009-06-17     470
stemming 2009-06-23     6
subtotaal       476
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2009-10-06 105    
memorie van antwoord 2009-11-16   41  
eindverslag 2009-11-17 1    
behandeling 2009-12-08 21    
stemming 2009-12-15 7    
subtotaal   134 41 175
Staatsblad
publicatie wet 2010-01-12   28  
totalen
TK + EK       651
totaal       1149

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK