31.237

Implementatie derde witwasrichtlijntype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties ter uitvoering van richtlijn nr. 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (PbEU L 309) en ter uitvoering van richtlijn nr. 2006/70 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 1 augustus 2006 tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de definitie van politiek prominente personen en wat betreft de technische criteria voor vereenvoudigde klantenonderzoeksprocedures en voor vrijstellingen op grond van occasionele of zeer beperkte financiële activiteiten (PbEU L 214)
ingediend 10-10-2007 09:40
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2007-06-21      
advies 2007-07-19 28    
nader rapport 2007-10-04   77  
indiening 2007-10-10   6  
Tweede Kamer
behandeling 2008-05-21     224
stemming 2008-05-22     1
subtotaal       225
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2008-06-25 34    
memorie van antwoord 2008-06-30   5  
nader voorlopig verslag 2008-07-03 3    
nadere memorie van antwoord 2008-07-04   1  
eindverslag 2008-07-08 4    
stemming 2008-07-08 0    
subtotaal   41 6 47
Staatsblad
publicatie wet 2008-07-29   21  
totalen
TK + EK       272
totaal       404

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 22 mei 2008
    stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2007/2008, nr. 87, blz: 6158
  • 21 mei 2008
    behandeling Handelingen TK 2007/2008, nr. 86, blz: 6072-6088