31.318

Inburgeringsvoorzieningen voor alle inburgeringsplichtigentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet inburgering (inburgeringsvoorzieningen voor alle inburgeringsplichtigen gericht op het inburgeringsexamen of het staatsexamen Nederlands als tweede taal)
ingediend 24-12-2007 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2007-11-06      
advies 2007-12-03 27    
nader rapport 2007-12-20   17  
indiening 2007-12-24   4  
Tweede Kamer
behandeling 2008-05-21     149
stemming 2008-05-22     1
subtotaal       150
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2008-06-17 26    
memorie van antwoord 2008-09-30   105  
nader voorlopig verslag 2008-10-21 21    
nadere memorie van antwoord 2008-11-06   16  
eindverslag 2008-11-11 5    
behandeling 2008-12-16 35    
stemming 2008-12-23 7    
subtotaal   94 121 215
Staatsblad
publicatie wet 2008-12-30   7  
totalen
TK + EK       365
totaal       420

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 22 mei 2008
    stemming (aangenomen, voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP en CDA) Handelingen TK 2007/2008, nr. 87, blz: 6158-6159
  • 21 mei 2008
    behandeling Handelingen TK 2007/2008, nr. 86, blz: 6092-6112