31.366

Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met een uitkering aan zelfstandigen bij zwangerschap en bevalling en een verruiming van de periode voor deelname aan een vrijwillige verzekering in enkele socialezekerheidswetten (Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen)
ingediend 27-02-2008 15:47
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2007-12-18      
advies 2008-01-25 38    
nader rapport 2008-02-22   28  
indiening 2008-02-27   5  
Tweede Kamer
behandeling 2008-04-16     49
stemming 2008-04-22     6
subtotaal       55
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2008-05-09 17    
memorie van antwoord 2008-05-15   6  
eindverslag 2008-05-20 5    
stemming 2008-05-27 7    
subtotaal   29 6 35
Staatsblad
publicatie wet 2008-06-03   7  
totalen
TK + EK       90
totaal       168

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 22 april 2008
    stemming (aangenomen, voor: SP, PvdA, Groenlinks, D66, PvdD, ChristenUnie en het CDA) Handelingen TK 2007/2008, nr. 79, blz: 5566-5567
  • 16 april 2008
    behandeling Handelingen TK 2007/2008, nr. 77, blz: 5422-5448