31.377

Rechtsgang bronheffing verdragsgerechtigdentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de rechtsgang bij inhouding van de bijdrage van verdragsgerechtigden (rechtsgang bronheffing verdragsgerechtigden)
ingediend 04-03-2008 16:05
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2008-03-04      
Tweede Kamer
stemming 2008-04-17     44
subtotaal       44
Eerste Kamer
eindverslag 2008-05-20 33    
stemming 2008-05-27 7    
subtotaal   40   40
Staatsblad
publicatie wet 2008-07-17   51  
totalen
TK + EK       84
totaal       135

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 17 april 2008
    stemming (hamerstuk) Handelingen TK 2007/2008, nr. 78, blz: 5453