31.399

Vaststelling kindgebonden budget met ingang van 2009type wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met de vaststelling van de hoogte van het kindgebonden budget met ingang van 2009 en de wijziging van het afbouwpercentage
ingediend 31-03-2008 15:33
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2008-01-11      
advies 2008-01-24 13    
nader rapport 2008-03-18   54  
indiening 2008-03-31   13  
Tweede Kamer
behandeling 2008-05-15     45
stemming 2008-05-20     5
subtotaal       50
Eerste Kamer
eindverslag 2008-05-30 10    
stemming 2008-06-10 11    
subtotaal   21   21
Staatsblad
publicatie wet 2008-07-10   30  
totalen
TK + EK       71
totaal       181

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 20 mei 2008
    stemming (aangenomen, voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk) Handelingen TK 2007/2008, nr. 85, blz: 5999-6000
  • 15 mei 2008
    behandeling Handelingen TK 2007/2008, nr. 84, blz: 5963-5974