31.122

Uitbreiding bestuurlijke handhaving volksgezondheidswetgevingtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Uitbreiding van de bestuurlijke handhavingsinstrumenten in de wetgeving op het gebied van de volksgezondheid
ingediend 27-07-2007 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2006-12-01      
advies 2007-01-30 60    
nader rapport 2007-07-17   168  
indiening 2007-07-27   10  
Tweede Kamer
behandeling 2008-05-14     292
stemming 2008-05-22     8
subtotaal       300
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2008-06-24 33    
memorie van antwoord 2008-09-16   84  
nader voorlopig verslag 2008-10-31 45    
nadere memorie van antwoord 2008-12-05   35  
eindverslag 2008-12-09 4    
behandeling 2010-04-13 490    
stemming 2010-04-13 0    
subtotaal   572 119 691
Staatsblad
publicatie wet 2010-05-28   45  
totalen
TK + EK       991
totaal       1274

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 22 mei 2008
    stemming (aangenomen, voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk) Handelingen TK 2007/2008, nr. 87, blz: 6156-6157
  • 14 mei 2008
    behandeling Handelingen TK 2007/2008, nr. 83, blz: 5851-5675