30.859

Uitbreiding Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte met onderwijs en wonentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte in verband met de uitbreiding met onderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs en met wonen
ingediend 01-11-2006 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2005-10-03      
advies 2005-11-16 44    
nader rapport 2006-10-26   344  
indiening 2006-11-01   6  
Tweede Kamer
behandeling 2008-09-03     672
stemming 2008-09-09     6
subtotaal       678
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2008-10-31 52    
memorie van antwoord 2008-12-23   53  
eindverslag 2009-01-20 28    
stemming 2009-01-27 7    
subtotaal   87 53 140
Staatsblad
publicatie wet 2009-03-10   42  
totalen
TK + EK       818
totaal       1254

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 9 september 2008
    stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2007/2008, nr. 109, blz.: 7967
  • 3 september 2008
    behandeling Handelingen TK 2007/2008, nr. 107, blz.: 7783-7802