31.469

Implementatie Richtlijn actieve implanteerbare medische hulpmiddelentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Aanpassing van de Wet op de medische hulpmiddelen aan richtlijn nr. 2007/47/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot wijziging van Richtlijn 90/385/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake actieve implanteerbare medische hulpmiddelen, Richtlijn 93/42/EEG van de Raad betreffende medische hulpmiddelen en Richtlijn 98/8/EG betreffende het op de markt brengen van biociden (PbEU L 247)
ingediend 20-05-2008 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2008-05-20      
Tweede Kamer
stemming 2008-06-26     37
subtotaal       37
Eerste Kamer
eindverslag 2008-07-08 12    
stemming 2008-09-09 63    
subtotaal   75   75
Staatsblad
publicatie wet 2008-10-09   30  
totalen
TK + EK       112
totaal       142

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 26 juni 2008
    stemming (hamerstuk) Handelingen TK 2007/2008, nr. 102, blz: 7241