31.466

Elektronisch patiëntendossiertype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met de elektronische informatieuitwisseling in de zorg
ingediend 20-05-2008 00:00
fase wetsvoorstel 11_verworpen door Eerste Kamer

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2007-07-25      
advies 2007-11-22 120    
nader rapport 2008-05-14   174  
indiening 2008-05-20   6  
Tweede Kamer
behandeling 2009-02-18     274
stemming 2009-02-19     1
subtotaal       275
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2009-05-15 85    
memorie van antwoord 2009-09-07   115  
nader voorlopig verslag 2010-04-20 225    
stemming 2010-06-01 42    
nadere memorie van antwoord 2011-01-13   226  
eindverslag 2011-01-25 12    
behandeling 2011-03-29 63    
stemming 2011-04-05 49    
subtotaal   434 341 775
totalen
TK + EK       1050

Documenten EK


Behandeling in TK