31.118

Goedkeuring van twee protocollen wettelijke aansprakelijkheid kernenergietype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Goedkeuring van twee op 12 februari 2004 te Parijs tot stand gekomen Protocollen houdende wijziging onderscheidenlijk van het Verdrag van Parijs van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie en van het Verdrag van Brussel van 31 januari 1963 tot aanvulling van het Verdrag van Parijs, beide verdragen zoals gewijzigd bij Aanvullend Protocol van 28 januari 1964 en bij Protocol van 16 november 1982
ingediend 21-07-2007 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2007-07-21      
Tweede Kamer
stemming 2008-10-02     439
subtotaal       439
Eerste Kamer
eindverslag 2008-10-21 19    
stemming 2008-10-28 7    
subtotaal   26   26
Staatsblad
publicatie wet 2008-12-11   44  
totalen
TK + EK       465
totaal       509

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK