31.519

Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouderstype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen in verband met het opnemen van nadere bepalingen met betrekking tot de plicht tot arbeidsinschakeling van een alleenstaande ouder met een kind dat de leeftijd van vijf jaar nog niet heeft bereikt (Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders)
ingediend 27-06-2008 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2008-05-08      
advies 2008-05-28 20    
nader rapport 2008-06-23   26  
indiening 2008-06-27   4  
Tweede Kamer
behandeling 2008-10-30     125
stemming 2008-11-04     5
subtotaal       130
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2008-12-05 31    
memorie van antwoord 2008-12-09   4  
eindverslag 2008-12-16 7    
behandeling 2008-12-23 7    
stemming 2008-12-23 0    
subtotaal   45 4 49
Staatsblad
publicatie wet 2008-12-30   7  
totalen
TK + EK       179
totaal       236

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 4 november 2008
    stemming (aangenomen, voor: SP, PvdA, PvdD, ChristenUnie, SGP en CDA) Handelingen TK 2008/2009, nr. 19, blz: 1972-1973
  • 30 oktober 2008
    voortzetting behandeling Handelingen TK 2008/2009, nr. 18, blz: 1294-1302
  • 29 oktober 2008
    behandeling Handelingen TK 2008/2009, nr. 17, blz: 1183-1251